dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Trường thpt Nhã Nam tuy thành lạp mới được 10 năm nhưng đã đạt được một số thành tích nổi bật (VD: giải nhất vật lý 2005, nhất toán 2007, 3giair nhì vật ly năm 2008...) tới đây trường sẽ đạt chuẩn quốc gia.